Zarządzanie kryzysowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia Zarządzanie Kryzysowe jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania kryzysem rozumianym nie tylko jako sytuacja kryzysowa, występująca w ograniczonym czasie, ale również jako kryzys długofalowy, wynikających z incydentu lub zdarzenia. Prócz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysem, uczestnicy zostaną również zapoznani z zasadami podejmowania decyzji, tworzenia raportów sytuacyjnych, czy komunikacji z mediami. Słuchacze zdobędą branżową wiedzę opartą między innymi o standardy międzynarodowe – ISO 22301, BS 11200 oraz wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacje.

Zamierzone efekty:

Cele szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:

 • Określić ramy zarządzania kryzysowego
 • Wskazać 6 podstawowych różnic między zarządzaniem sytuacją kryzysową a kryzysem
 • Określić kompetencje osób zaangażowanych w zarządzanie kryzysem
 • Określić zasady podejmowania decyzji (koło decyzji)
 • Wskazać zasady nadzoru nad mediami
 • Opracować założenia dla planu odpowiedzi na kryzys
 • Opracować AAR – after action review, jako podstawę raportu sytuacyjnego
 • Wskazać i opisać zasady komunikacji kryzysowej w tym opisać podstawowe grupy odbiorców
 • Wskazać zasady testowania systemów zarządzania kryzysowego w organizacji

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Business continuity manager/specialist
 • Crisis manager/specialist
 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Kierownik (koordynator) ochrony fizycznej
 • Specjalista/inspektor ochrony ppoż
 • Manager/Specjalista ds bezpieczeństwa informacji
 • Audytor bezpieczeństwa (fizycznego, informacji, pożarowego, procesowego)

Co na szkoleniu:

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania kryzysowego
 • Różnice w podejściu standardów (BS 11200) i przepisów (ustawa o zarządzaniu kryzysowym
 • Planowanie w kryzysie… czy jego brak?
 • Koło decyzji – jak gromadzić informacje
 • Koło decyzji
 • Raporty sytuacyjne
 • AAR, raport z incydentu – jak wykryć rodzący się kryzys
 • Inne aktywności organizacji a kryzys (ethic line, systemy rejestracji incydentów)

Ćwiczenia i warsztaty (wybrane):

 • Struktura zarządzania kryzysowego
 • Źródła kryzysów – identyfikacja i opis mierników i wskaźników
 • Koło decyzji (notacja)
 • Raport sytuacyjny (AAR)
 • Hity vs kity – plan komunikacji kryzysowej
 • Scenariusz główny testów
 • Scenariusz komplikacyjny (komplikatory)

Podstawy szkolenia:

 • Normy BS 11200, ISO 22301, 22316
 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem)
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 2 dni
Cena (stacjonarnie): 1800 PLN / netto
Cena (e-learning): 1300 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

  Szybki kontakt

  Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

  O prowadzącym:

  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Realizuje projekty w obszarze bezpieczeństwa z zakresów bezpieczeństwo żywności (w tym w oparciu o wymagania IFS, HACCP, BRC 7, ISO 22000), bezpieczeństwa i ochrony ppoż (w tym ATEX), bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (w tym w oparciu o ISO 27007), bezpieczeństwa i ochrony fizycznej. Posiada praktykę w zakresie obsługi kryzysów i incydentów, dzięki czemu praca przy scenariuszach i typowaniu skutków oraz siły zdarzeń jest oparta o doświadczenie. W obszarze kryzysów i sytuacji kryzysowych realizował (wybrane):

  • Zarządzanie kryzysem (długofalowy) związane z ciężkim wypadkiem (w trakcie od 2013 roku) oraz inne o podobnym charakterze – kilkanaście w ciągu ostatnich 5 lat
  • Zarządzanie kryzysem związanym z zalaniem i zniszczeniem produkcji żywności, UK (w strukturze BS 11200)
  • Doradztwo w zakresie zdarzenia związanego z pożarem (produkcja farmaceutyczna)
  • Nadzór nad sztabem jednej z organizacji w trakcie powodzi w 2010 roku (Kraków)
  • Kierowanie zespołem w trakcie operacji POCIĄG (zagrożenie zamachem na Metro z użyciem broni masowego rażenia – gaz bojowy, typowany Sarin)

  Pracował i pracuje dla czołowych firm i marek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Z usług audytu, szkoleń i wdrożeń skorzystali między innymi Grupa VOX, Grupa Kęty SA, PKO Bank Polski SA, APSYS (Manufaktura), Cederrorth Polska (znany z marek Soraya i Dermika), Procter & Gamble (OLAY), PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), Google Polska, G4S, Solid Security, Gilette Polska, Energa Operator, PGNIG oraz wiele innych.

  Publikacje trenera

  • Ryzyko a podatności

   Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych widoczne jest podejście dwustopniowe: Wymagania minimalne, wynikające z przepisu prawa; Wymagania adekwatne do danego systemu, wynikające z analizy

  • Alkomaty a compliance

   Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO, BHP, PPOŻ. i wieloma innymi) o prymat właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa organizacji. W dużym skrócie, nie wchodząc